BEUM tim prisustvovao je MEU Simpozijumu u Splitu, koji je  od 16. do 19. jula organizovala BETA (Bringing Europeans Together Association) s ciljem razmene iskustava i znanja o organizovanju Modela Evropske unije. Na Sveučilištu u Splitu 3 dana su održavane brojne zanimljive prezentacije i radionice, a njima su prisustvovali kako predstavnici BETA organizacije i iskusni organizatori MEU, tako i svi oni koji žele da pokrenu svoj model. Tokom ova 3 dana, pokrivene su sve važne oblasti prilikom organizacije jednog Modela…