Jedan od istaknutih članova naše organizacije, Nikola Veselinović, imao je priliku da 16. juna poseti sedište Evropske centralne banke (ECB) u Frankfurtu. Nikola je student na master studijama političkog upravljanja i regulacije na Univerzitetu u Bonu, u Nemačkoj. Ova poseta je organizovana u okviru njegovih master studija, kako bi studentima bliže pojasnila funkcionisanje centralne finansijske institucije Evropske unije. Naime, jedan od osnovnih zadataka Evropske centralne banke je vođenje monetarne politike u onim državama članicama čija je valuta evro, odnosno održavanje…