Đorđe Đorđević, višegodišnji potpredsednik udruženja BEUM, preuzeće 1. jula poziciju programskog direktora udruženja BEUM, kao i rukovođenje projekta Beogradski model Evropske unije. Kao diplomirani politikolog Fakulteta političkih nauka u Beogradu i master studija Univerziteta u Malmeu (Peace and Conflict Studies), Đorđe je izuzetno stručan za vršenje ove funkcije. Takođe, Đorđe je bio učesnik na više od 20 modela Evropske unije, kao i stručni saradnik Brussels MEU 2015. Poručio je da ga veoma raduje što preuzima novu funkciju, kao i da željno…