Seminar ,,Upoznaj Evropsku uniju”

Upoznaj_EU

 

UpoznajEU

* Naziv projekta:

Upoznaj Evropsku uniju

* Datum održavanja:

21.04.2012. godine.

* Opis projekta:

,,Upoznaj Evropsku uniju” je interaktivni jednodnevni seminar nastao sa ciljem da pomogne budućim mladim liderima da se bolje upoznaju sa samom Evropskom unijom, njenim institucijama, načinima rada i saradnje, ali i procesom integracije Srbije u EU. Glavni cilj ovog seminara je da se budućim studentima objektivno i nepristrasno predstavi važnost poznavanja funkcionisanja EU, daljih integracija, ali i da se srednjoškolci upoznaju sa studentskim aktivizmom u zemlji koja je postala kandidat za članstvo u EU. Učesnici su imali priliku da čuju eminentne stručnjake u polju evropskih integracija i poznavanja sistema EU, kao i predstavnike studentskog udruženja BEUM koji su na svom primeru pokazali kako studenti mogu organizovati izuzetno uspešne edukativne projekte, steći veliko iskustvo i veliki broj novih poznanstava i prijateljstva.

* Korisnici ili učesnici projekta:

30 učenika iz više beogradskih srednjih škola.

* Efekti projekta:
-30 učenika srednjih škola se po prvi put upoznalo sa institucijama Evropske unije i njenim procedurama;
-30 učenika srednjih škola informisanih o omladinskom aktivizmu i edukativnim projektima;
-šira populacija mladih informisana o seminaru preko društvenih mreža, medijskih pojavljivanja i sajta.
* Partneri na projektu:
-Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
Translate »