Prolećna škola debate

EU_Debata

* Naziv projekta:

Prolećna škola debate – simulacija Evropskog parlamenta

* Datum održavanja:

Mart-maj 2014 godine.

* Opis projekta:

Projekat je nastao u saradnji sa EU info centrom i organizacijom Otvorena komunikacija i namenjen je srednjoškolcima. Odabrana grupa od 30 učenika srednjih škola jednom nedeljno u prostorijama EU info centra pohađa radionice o veštini debatovanja, argumentaciji i javnom nastupu, kao i radionice o funkcionisanju Evropske unije i diskusijama koje se vode u Evropskom parlamentu. Nakon odslušanih radionica, osam izabranih polaznika će u maju učestvovati u simulaciji rada Evropskog parlamenta, koja će biti održana 22. maja 2014. godine u formi javne debate u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

* Korisnici ili učesnici projekta:

30 učenika iz više srednjih škola širom Srbije.

* Efekti projekta:

-30 učenika srednjih škola kroz radionice detaljno upoznato sa veštinama debatovanja, argumentacije i javnog nastupa;
-30 učenika srednjih škola detaljno upoznato o Evropskoj uniji, njenim institucijama, procesima donošenja odluka, javnih politika EU, stavova partija u Evropskom parlamentu i procesu evropskih integracija;
-šira populacija mladih informisana o radionicama preko društvenih mreža, medijskih pojavljivanja i sajta.

* Partneri na projektu:

-EU info centar;
-Otvorena komunikacija;
-Delegacija Evropske unije u Srbiji;
-Narodna skupština Republike Srbije.

Translate »