Istraživanje o informisanosti beogradskih srednjoškolaca o EU

BEUM_CeSID

Studentsko udruženje BEUM, zajedno u saradnji sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), uz podršku Delegacije Evropske unije i EU info centra, sprovelo je istraživanje o informisanosti učenika beogradskih srednjih škola o Evropskoj uniji. Istraživanje je sprovedeno poslednje dve nedelje aprila meseca 2014. godine na reprezentativnom uzorku od 1038 anketiranih učenika u odabranim beogradskim školama.

Razlozi za ovo istraživanje leže u prethodno objavljenim studijama gde ima indicija da među učenicima srednjih škola vlada priličan nivo evro-skepticizma i neinformisanosti o Evropskoj uniji i evropskim integracijama Srbije. Takođe, primećen je i nedostatak bilo kakve edukacije o Evropskoj uniji u srednjim školama, te je glavni izvor informisanja učenika o EU nepoznat. Srbija je počela pristupne pregovore sa EU, a generacija koja je trenutno pri završetku srednje škole će do kraja tih pregovora predstavljati novu društvenu snagu koja će dati konačnu odluku o ulasku Srbije u EU.

Nalazi:

Učenici se najčešće informišu o EU preko medija (66%). Gotovo tri četvrtine učenika (70%) ocenilo je svoje znanje ocenama 2 ili 3 (na skali od 1 do 5). Trećina učenika (32%) želi da zna više o EU, dok 25% ne želi da se informiše o EU. Najpoželjniji način informisanja o EU je preko televizije (23%) i interneta (19%).

Preko 75% učenika zna gde se nalazi glavno sedište EU (Brisel), koja se zemlja poslednja priključila EU (Hrvatska) i koliko ima ukupno država članica (28). Međutim, 45% učenika ne zna da Srbija ima Kancelariju za evropske integracije. Znanje o institucijama EU je prilično loše, pa čak 53% učenika smatra da je Savet Evrope telo Evropske unije, dok 30% njih smatra da je Međunarodni sud u Hagu organ EU. Da je Švajcarska članica EU reklo je 24% učenika, dok je 19% reklo isto za Norvešku.

Kada bi se danas održavao referendum o pristupanju Srbije EU, čak 38% učenika bilo bi protiv, dok bi 26% zaokružilo „za“. Iznenađuje veliki procenat neopredeljenih učenika (36%).

Glavne asocijacija na EU među beogradskim srednjoškolcima su, međutim, uglavnom pozitivne:  sloboda putovanja (15.4%), snažniji glas u svetu (9.7%), dobra privreda (9.1%). Negativne asocijacije su manje zastupljene: gubitak kulturnog identiteta (14.4%) i rast nezaposlenosti (5.6%).

 Zaključak:

Informisanost učenika o EU je na niskom nivou, međutim postoji prostor za napredak. Učenici su zainteresovani da iskažu svoj stav i da se aktivnije uključe u procese odlučivanja, ali i da se više informišu. Učenici pretežno negativno gledaju na Evropsku uniju iako su im glavne asocijacije na EU pozitivne. Bitno je pojačati rad na obrazovanju o EU i u srednjim školama i na vannastavnom planu. Studentsko udruženje BEUM planira da nastavi sprovođenje edukativnih projekata o EU namenjenih učenicima srednjih škola i studentima.

 

Celokupnu prezentaciju nalaza istraživanja možete preuzeti ovde:

PDF

Prezentacija nalaza istraživanja (PDF)

Snimak celokupne konferencije za novinare povodom objavljivanja nalaza možete pogledati ovde:

 

Translate »