EUxcellence sajam srpske hrane u Briselu

Učesnici projekta sa poslanikom Evropskog parlamenta Francom Bogovičem u zgradi Evropskog parlamenta u Briselu


* Naziv projekta:

EUxcellence sajam srpske hrane u Briselu

* Datum održavanja:

Septembar 2016. godine

* Opis projekta:

Prvi sajam srpske hrane u Briselu koji je ujedno predstavljao i studijsku posetu mladih preduzetnika. Pored predstavljanja proizvoda na jednodnevnoj izložbi, učesnici su obišli i zgrade Evropskog parlamenta, Evropske komisije, Evropskog udruženja poljoprivrednika (Copa Cogeca) i Ambasade i Misije Republike Srbije, gde su se sastali sa dva poslanika Evropskog parlamenta (Andor Deli i Franc Bogovič), kao i sa predstavnicima Evropske komisije zaduženim za implementaciju i monitoring IPARD fondova u Srbiji.

Glavni cilj je bio promocija kvalitetnih srpskih proizvoda u srcu Evropske unije, povezivanje malih proizvođača sa distributerima, uvoznicima i potencijalnim poslovnim partnerima u zemljama Beneluksa, kao i edukativni deo programa gde su učesnici imali prilike da nauče više o načinu funkcionisanja EU tržišta, fondovima koji će biti na raspolaganju poljoprivrednicima i proizvođačima hrane, kao i zakonskim procedurama za uvoz proizvoda iz Srbije.

* Korisnici ili učesnici projekta:

15 preduzetnika iz 7 malih i srednjih preduzeća koja se bave proizvodnjom hrane i pića.

* Efekti projekta:

-7 malih i srednjih preduzeća koji su ostvarili kontakt sa predstavnicima EU institucija, uvoznicima, distributerima i partnerima iz Beneluksa
-15 preduzetnika koji su pohađali trening na temu nastupa i trendova na EU tržištu
-15 preduzetnika koji su imali šansu da se upoznaju sa procedurama EU za uvoz hrane, pristupom EU fondovima i mogućnostima za izvoz.

* Partneri na projektu
-Press Club Brussels
-Kabinet poslanika Evropskog parlamenta Andora Delija
-Kabinet poslanika Evropskog parlamenta Franca Bogoviča
Translate »