Predsednik i potpredsednik BEUM-a, Darko Mandić i Đorđe Đorđević, učestvovali su na Međunarodnoj studentskoj liderskoj konferenciji (International Student Leader Conference – ISLC) u svojstvu predavača na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj krajem marta meseca 2014. godine.

Na konferenciji su učestvovali studentski predstavnici američkih univerziteta iz preko 10 zemalja, a BEUM je dobio specijalni poziv da organizuje dva predavanja na temu liderstva na ovoj konferenciji.

BEUM_AUBG