PosetaECB

Nikola Veselinović u ECB

Jedan od istaknutih članova naše organizacije, Nikola Veselinović, imao je priliku da 16. juna poseti sedište Evropske centralne banke (ECB) u Frankfurtu. Nikola je student na master studijama političkog upravljanja i regulacije na Univerzitetu u Bonu, u Nemačkoj. Ova poseta je organizovana u okviru njegovih master studija, kako bi studentima bliže pojasnila funkcionisanje centralne finansijske institucije Evropske unije.

Naime, jedan od osnovnih zadataka Evropske centralne banke je vođenje monetarne politike u onim državama članicama čija je valuta evro, odnosno održavanje kursa evra stabilnim. Predavanje su održala dva ekonomska stručnjaka za monetarnu politiku i saradnju s ostalim institucijama EU, Tobijas Blatner i Dimostenis Joanu. Kao istaknuti predstavnici ove institucije pričali su o tehnikalijama vezanim za istoriju i sastav Banke, o potezima koje ona povlači u cilju regulisanja stabilnog deviznog kursa evra, kao i o koracima koje je preduzimala nakon izbijanja Svetske ekonomske krize 2008. godine, a koja je bitno uticala i na krizu Evrozone. Na kraju predavanja, bilo je reči i o potencijalnom “Brexitu” i “Grexitu“, odnosno izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, kao i izlasku Grčke iz Evrozone. Stručnjaci su govorili i o samim poslovima u okviru Banke i izneli veoma interesantan podatak da čak 70% ekonomskih stručnjaka, zaposlenih u ovoj instituciji, ima zvanje doktora nauka iz oblasti ekonomije.

Svim zainteresovanim diplomcima, pretežno iz oblasti ekonomije ili studija Evropske unije, koji dolaze iz zemalja članica Evropske unije, ova institucija nudi šestomesečnu praksu.