Đorđe Đorđević, višegodišnji potpredsednik udruženja BEUM, preuzeće 1. jula poziciju programskog direktora udruženja BEUM, kao i rukovođenje projekta Beogradski model Evropske unije.
Kao diplomirani politikolog Fakulteta političkih nauka u Beogradu i master studija Univerziteta u Malmeu (Peace and Conflict Studies), Đorđe je izuzetno stručan za vršenje ove funkcije.
Takođe, Đorđe je bio učesnik na više od 20 modela Evropske unije, kao i stručni saradnik Brussels MEU 2015.
Poručio je da ga veoma raduje što preuzima novu funkciju, kao i da željno iščekuje rad na novim projektima.

Darko Mandić, dosadašnji direktor projekta i ujedno osnivač i predsednik udruženja BEUM, baviće se razvojem samog udruženja i radom na novim projektima, sve u svrhu unapređivanja liderstva i neformalne edukacije.

Sigurni smo da će Đorđe svesno i odgovorno voditi projekat i radujemo se svim novim idejama i poduhvatima!
Puno uspeha želimo obojici!