MEU-symposium-Belgrade

Od 13. do 15. maja 2016. godine u Beogradu je održano drugo izdanje projekta: MEU Simpozijum u organizaciji Bringing Europeans Together Association – BETA e.V u partnerstvu sa Udruženjem BEUM. Projekat je okupio 40 eksperata za model Evropske unije (MEU) i učenike iz 20 zemalja, a finansiran je od strane Evropske komisije kroz Erasmus + grant.

U prostorijama Fakulteta za diplomatiju, bezbednost i medije održane su dve paralelne sesije: Osnove MEU za učenike i okrugli stolovi za eksperte. Glavni ciljevi projekta su asistirenje u kreiranju novih MEU širem Evrope, pronalaženje prostora za unapređenje postojećih modela i inspirisanje mladih širom kontinenta da se uključe u diskusije o Evropskoj uniji i njenim institucijama.

Pored sesija, učesnici su imali prilike da se upoznaju i sa kulturnim nasleđem Beograda u organizovanom krstarenju Savom i Dunavom i pešačkom turom u starom jezgru grada. Udruženje BEUM je zahvalno na prihvatanju naše kandidature da se u Beogradu organizuje ovaj prestižni događaj koji predstavlja i uvertiru za šesto izdanje najvećeg MEU na svetu koji će se ove jeseni organizovati u Beogradu i okupiti 300 mladih iz preko 50 zemalja.