Beogradski model Evropske unije – BEUM 2014

BEUM_2014_logo

BEUM_2014

* Naziv projekta:

Beogradski model EU – BEUM 2014

* Datum održavanja:

Oktobar 2014. godine.

* Opis projekta:

Četvrto izdanje Beogradskog modela Evropske unije (BEUM 2014) potvrdilo je status prošlogodišnjeg izdanja kao najveće simulacije EU na svetu. Nastavljena je primena i usavršavanje novina uvedenih prethodne godine (video vesti), dok je kvalitet simulacije dodatno unapređen.

Učesnici su imali priliku da simuliraju rad Evropskog parlamenta, Saveta Evropske unije i Evropskog saveta uz dodatne uloge lobista i novinara.

Otvaranje konferencije je održano u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, sama simulacija u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a ceremonija zatvaranja u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.

* Korisnici ili učesnici projekta:

250 studenata iz 45 zemalja.

* Efekti projekta:
-250 mladih ljudi detaljnije upoznato sa radom evropskih institucija i evropskim procedurama;
-250 mladih ljudi profesionalno povezano;
-šira populacija mladih informisana o projektu preko društvenih mreža, medijskih pojavljivanja i sajta.
* Partneri na projektu
-Narodna skupština Republike Srbije;
-Gradska uprava Grada Beograda;
-Bringing Europeans Together Association (BETA e.V);
-Evropski pokret u Srbiji;
-Organizacija srpskih studenata u inostranstvu;
-Portal Mladi;
-Portal Studentskiživot.com;
-Euractiv.rs;
-NapoMUN.