Projekti

Svi naši projekti podrazumevaju interaktivno učešće svih korisnika. Iskreno verujemo da se najbolji rezultati postižu aktivnom participacijom, stoga uvek težimo usavršavanju i usvajanju novih ideja.

Naš cilj je da edukujemo mlade na zanimljiv i neobičan način, istovremeno im pružajući priliku da razmene svoja iskustva sa vršnjacima iz zemlje i inostranstva, ali i da steknu druge brojne veštine.

Projekti u 2016.:

Telenor Smart City Challenge Serbia 2016

EUxcellence Sajam srpskih prehrambenih proizvoda u Briselu

Belgrade Model European Union 2016 – BEUM 2016

 

Lista naših dosadašnjih projekata po hronološkom redu:

– Beogradski model Evropske unije – BEUM 2011

– Seminar “Upoznaj Evropsku uniju”

– Beogradski model Evropske unije – BEUM 2012

– Beogradski model Evropske unije – BEUM 2013

– Prolećna škola debate – simulacija Evropskog parlamenta

– Istraživanje o informisanosti učenika beogradskih srednjih škola o EU

– Beogradski model Evropske unije – BEUM 2014

– Briselski model Evropske unije 2015

– Nedelja Evrope- Ujedinjeni u razlikama 2015  

Erasmus+ partner projekti:

– Model Evropske unije Strazbur 2015

– Model Evropske unije Zagreb 2015

– MEU Symposium 2015

– Model Evropske unije Krit 2014

– Model Evropske unije Sofija 2014